Skip to main content

Bestuur "Kontakt"

Voorzitter
Felix Ernens

Activiteiten
Sixtus Muntendam

Secretaris
Frans Roorda

Notuliste
Margreet Pultrum

Penningmeester
Atze de Haan

Pierre van Tartwijk
Sociale Contacten

Vice voorzitter
Joop de Graaf