Skip to main content

Welkom op onze site.
 "Kontakt" is een vereniging van gepensioneerden van Philips Drachten en heeft als doelstelling de relatie van de leden met de voormalige werkomgeving te handhaven, de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen.
Door het organiseren van bijeenkomsten willen wij de onderlinge verbondenheid tussen de leden bevorderen.  In de wintermaanden vindt er een maandelijkse activiteit plaats. Meestal in het bedrijfsrestaurant maar in de maanden november en maart in schouwburg "De Lawei". Voor een overzicht van deze activiteiten zie het programma elders op deze site.
Zieke leden worden bezocht. Er wordt aandacht besteed bij Jubilea. Bij overlijden van een lid wordt de begrafenis of crematie door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond.
Onze vereniging is lid van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. (FPVG). Via de Federatie komen we op voor de belangen van onze leden op het gebied van Pensioenen, ziektekostenverzekering (AON), Myshop enz.
Op haar beurt is de Federatie lid van KNVG (Koepel van Nederlandse verenigingen van Gepensioneerden) De Koepel komt op voor de belangen van Gepensioneerden op landelijk niveau.
De vereniging is opgericht in 1979 . Dit jaar bestaat onze vereniging 45 jaar. We hebben 520 leden en 9 gastleden.

Vereniging